Paul van Bunderen Behandelaanbod

Vraag 10 psychotherapeuten wat psychotherapie is en u krijgt 10 verschillende antwoorden. Hopelijk zullen deze overigens wel een beetje op elkaar lijken.

Er zijn een aantal stromingen, zoals b.v. analytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie en gedragstherapie. De insteek van deze psychotherapieën is nogal verschillend.

Echter bij alle behandelingen geldt, dat de cliënt een klik moet ervaren. Als u die niet ervaart heeft Paul maar één advies : zoek iemand anders.

 

Paul is vooral een Cognitief Gedragstherapeut. Vooral, omdat wanneer men meer dan 30 jaar in dit vak zit men nu en dan wel wat van andere stromingen “pikt”.

Toen Paul begon met dit werk moest de cliënt zich aanpassen aan de werkwijze van de psychotherapeut. Tegenwoordig is dat (gelukkig) andersom en roept iedereen : psychotherapie is maatwerk. En terecht! Niettemin zijn er wel veel gemeenschappelijke elementen in de behandeling door Paul.

 

Cognities is een moeilijk woord voor gedachtes. Cognitieve therapie gaat er vanuit, dat men over dingen, die gebeurd zijn, nu gebeuren of zouden kunnen gaan gebeuren, soms verkeerde gedachtes of interpretaties heeft. Dat noemen we irrationeel. Ze kloppen niet met de objectieve werkelijkheid.

Paul probeert met u die gedachtes op te sporen (die u vaak al heel lang koestert en echt niet als irrationeel ervaart) en uit te dagen (te weerleggen of onwaarschijnlijker te maken).

Wanneer u anders over dingen gaat denken zal u als het goed is bepaalde dingen ook anders gaan doen. En doet u dat niet, dan zal Paul u daar vriendelijk toe motiveren.

 

Over vriendelijk gesproken. Paul staat bekend als een tamelijk confronterende therapeut. Hij vertelt rechtstreeks wat hij vindt. Dat doet hij op een respectvolle manier en natuurlijk alleen om u verder te helpen, maar niet iedereen kan daar tegen. De meeste mensen zeggen het echter op prijs te stellen. Nog een ander kenmerk van de benadering van Paul is, dat hij veel gebruik maakt van het wapen van de humor. Als je om iets kan lachen wordt het bijna vanzelfsprekend minder erg.

Paul ziet zijn therapie als teamwork. U kent u zelf beter als Paul u ooit zal leren kennen (mag u hopen, want anders zit u er over 20 jaar nog) en Paul heeft veel gelezen en gedaan op zijn gebied. Bundel die kennis samen voor het beste resultaat. En wees als team eerlijk naar elkaar. Irritaties etc. opkroppen werkt in zijn algemeenheid averechts.

 

Indien nodig maakt Paul ook gebruik van de zogenaamde klassieke gedragstherapie. Dat gebeurt bij voorbeeld bij fobische angsten of dwangneurose. Dan wordt onmiddellijk met gedrag geëxperimenteerd dat anders is dan het gedrag wat u nu heeft. Daar bestaan allerlei technieken voor.

 

Bij de benadering van Paul hoort vaak, dat er huiswerk moet worden gemaakt. Dat kan zijn werken met een werkboek, het doen van registratie van het problematische gedrag, het oefenen met gedrag, het schrijven van brieven etc. Vaak zijn niet de zittingen het belangrijkste, maar juist de tijd tussen de zittingen. Dat noemen we zelfwerkzaamheid, die uiteindelijk moet uitmonden in zelfredzaamheid.

 

Behalve bovenstaande benaderingen heeft Paul nog wel wat pijlen op zijn boog.

Zo maakt hij indien geïndiceerd gebruik van EMDR. Dat is een heel krachtige techniek, die met name wordt gebruikt bij een Posttraumatische stress-stoornis.

Langzamerhand blijkt EMDR ook voor andere gebieden, b.v. sommige fobieën, effectief.

 

Deze opsomming is natuurlijk niet uitputtend, maar wellicht geeft het enig idee over wat u bij Paul kan verwachten. Wat voor u de aangewezen behandeling is moet natuurlijk blijken uit de indicatiestelling (zie ook de knop Werkwijze).