Paul van Bunderen Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

LVVP-klachtenregeling

U bespreekt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar. Soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van uw behandelaar. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.

 

Klachtafhandeling met behulp van de klachtenfunctionaris

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, verzoeken wij u eerst het klachtformulier in te vullen, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen zelf ook bellen via 088-2341606.

Mocht u alvorens een klacht in te dienen vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via 030-2364338 of via r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

In laatste instantie krijgt u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

 

Het tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

Adressen

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

telefoon 088-3712500

 

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)

Postbus 97831

2509 CE Den Haag

telefoon 088-3712520

 

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)

Postbus 61

5600 AB Eindhoven

telefoon 088-3712550

 

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)

Postbus 11144

9700 CC Groningen

telefoon 088-3712560

 

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Postbus 10067

8000 GB Zwolle

telefoon 088-3712570