Paul van Bunderen Kosten voor psychotherapie

Psychotherapie wordt nu officieel Specialistische GGZ genoemd. Deze zit in principe in de basisverzekering van iedere maatschappij. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Echter : Sinds enige jaren zijn er een aantal problemen betreffende verzekeringen :

 

 

 

Met MENZIS (en het daaraan gelieerde AnderZorg en HEMA ) sluit Paul geen contract. Deze verzekeringen bieden een “wurgcontract” waar Paul geen zin in heeft uiteraard. In de praktijk betekent dit, dat u ongeveer 25% zelf moet betalen, maar dat wisselt nog wel eens. Consulteer Uw verzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met CZ (CZ, OHRA, Delta Loyd) en VGZ  (VGZ, Univé, Trias, IZA) bestaat een ander probleem. Deze verzekeraars hanteren een zogenaamd omzetplafond, waardoor het in principe kan gebeuren, dat in de tweede helft van het  jaar (grof geschat) behandeling niet meer vergoed wordt.

Dus raadpleeg in de tweede helft van het kalenderjaar uw verzekeraar of u nog vergoeding wordt gegeven. Anders eindigt de behandeling, of u kan er voor kiezen verder zelf te betalen. De kans daarop is niet erg groot overigens. Maar sluit het niet uit !!

NIETTEMIN: Als het verder niet uitmaakt overweeg dan een verzekering buiten deze genoemde.

 

Overigens heeft iedereen bij de ziektekostenverzekering een eigen risico, dat is verhoogd tot minimaal €385,00. Als U dit nog niet hebt besteed aan andere medische kosten, dan zal dit door de zorgverzekeraar worden verrekend. Als u dus overweegt in psychotherapie te gaan, dan is het doorgaans niet verstandig een hoog eigen risico te nemen.

 

Bij No Show (dat wil zeggen onaangekondigd niet verschijnen, maar ook niet binnen 24 uur voor een afspraak afzeggen (ongeacht de reden) wordt een bedrag van 100 euro aan u zelf in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Wees dus zorgvuldig en alert.

 

Wanneer u de psychotherapie zelf wil betalen,

dan is het tarief per zitting van 45 minuten 120 euro.