Paul van Bunderen Werkwijze

Wanneer u bij Paul van Bunderen in behandeling wil dan kunt u qua gang van zaken het volgende verwachten.

 

1. U kijkt eerst op de website (homepage > lichtkrant) hoe lang een eventuele wachttijd is.

 

2. Als die voor u niet onoverkomelijk is, dan kunt u zich op meerdere manieren aanmelden :

- U belt 020 4539 785 tussen 12.15 en 12.45 uur (woensdag t/m vrijdag) en

   maakt met Paul een afspraak (of hij plaatst u op de wachtlijst).

- U meldt zich via de email onder de knop contact op deze website.

- U vult de Biografische Vragenlijst in en wacht op een (telefonische) oproep.

 

3. U krijgt het eerste intakegesprek. Op grond daarvan besluit u of het een goed idee is nog een keer terug te komen of niet. Paul wordt ervoor betaald om een “niet” te kunnen accepteren. Ook Paul kan het idee hebben, dat dat geen goed idee is en zal u dan een advies geven.

 

4. Meestal krijgt u vervolgens nog een tweede intakegesprek. Doorgaans is dan de indicatiestelling voldoende rond om tot een diagnose te komen.

 

5. In het derde gesprek wordt u een Behandelovereenkomst voorgelegd.

Deze overeenkomst heeft de volgende aspecten :

- Uw klachten

- De doelstelling(en)

- De (voorlopige) diagnose

- Het globale behandelplan

- Schatting van het aantal benodigde zittingen en de frequentie

 

6. De behandeling start (zie behandelaanbod).

 

In de loop van een behandeling kan veel gebeuren in een mensenleven. Dat kan er toe leiden, dat de diagnose moet worden bijgesteld en zo eveneens het behandelplan. Uiteraard wordt dit samen besproken en indien noodzakelijk wordt de behandelovereenkomst aangepast. Soms kan een sprake zijn van een seriële behandeling met dus verschillende diagnoses en verschillende behandelplannen. Steeds wordt dit besproken en bijgesteld.

 

7. Wanneer Paul ziek wordt of voor langere tijd afwezig is, b.v. vakantie dan kunt u indien gewenst naam en telefoonnummer krijgen van een goede collega van Paul.

 

8.Indien Paul overlijdt (wat vooralsnog niet de bedoeling is) dan heeft een gekwalificeerde collega toegang tot het dossier en kan in overleg met u een oplossing vinden voor een eventueel vervolgtraject.