Paul van Bunderen is geboren in Den Haag. In eerste instantie wilde hij onderwijzer worden en heeft in 1973 de Pedagogische Academie afgemaakt.  Uiteindelijk bleek dat toch niet zijn ding en hij begon zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, hoofdrichting Persoonlijkheidsleer.

 

Eind 1979 studeerde hij af en volgde daarna de opleiding tot gedragstherapeut aan het Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie (IMP) te Amsterdam. Dat leidde ertoe, dat hij een volledig geregistreerd psychotherapeut werd. Ook is hij Gezondheidszorgpsycholoog.

Hij bleef werken voor het IMP totdat dit werd verdeeld over een aantal RIAGG’s en Paul kwam terecht op de RIAGG Zuid/Nieuw West in Buitenveldert, Afdeling psychotherapie (1983).

Daar was hij behalve (cognitief) gedragstherapeut ook coördinator van het gedragstherapieteam, van het team Kortdurende Psychotherapie en van het Centraal Aanmeldings- en Intaketeam.

Daarnaast begon hij reeds in 1983 met een stukje eigen praktijk (aanvankelijk in De Kwakel, later in Amstelveen), dat groeide en groeide. Uiteindelijk heeft hij zich in 1989 helemaal vrijgevestigd als psychotherapeut.

 

Paul heeft ook opgericht het Psychotherapeutisch Instituut

Amstelland (PIA), dat een aantal jaren met een twintigtal psychotherapeuten zeer bevredigend heeft gefunctioneerd, maar uiteindelijk door allerlei oorzaken niet meer rendabel was.

 

Paul is aangesloten bij LVVP.

Ook is hij BIG-geregistreerd als psycholoog/psychotherapeut onder nummer  49025747716 en als gezondheidszorg psycholoog onder nummer 29025747725.

 

En alsof het niet op kan heeft hij ook nog AGB-codes: als zorgverlener 94003780 en als praktijk  94064217 (De AGB-code is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners.)

 

In de loop der tijd heeft hij zich verder bekwaamd in o.a. EMDR (dat is een zeer effectieve behandeling voor een posttraumatische stressstoornis) en directieve therapie.

Zie ook bij de knop : behandelaanbod

 

 

Wie is Paul van Bunderen?
Paul van Bunderen